สอบ TU-GET ที่ไหน

ทราบไหมค่ะว่าสอบ TU- GET ที่ไหน น้อง ๆ สมัคร TU-GET ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
แต่เวลาสอบต้องไปสอบที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตนะค่ะ ไม่ต้องตกใจนะค่ะสำหรับน้อง ๆ ที่อยู่
เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปไม่ยากค่ะรถตู้ รถเมล์วิ่งผ่านเยอะแยะ ขับรถไปเองก็สบายค่ะ
เพราะรถไม่ติด พี่แนบแผนที่มาให้ด้วยค่ะ รับรองไม่หลงแน่นอน
ดาวน์โหลดแผนที่สถานที่สอบ

สำหรับปี 2557 มี 12 ช่วง คือ

ช่วงที่ สมัคร/ชำระเงิน วันสอบ ค่าสมัครสอบ 500.-
1/56       1 - 15    มกราคม        2557   26 มกราคม 2557 สมัครทาง Online
2/56       1 - 15    กุมภาพันธ์     2557   23 กุมภาพันธ์  2557 สมัครทาง Online
3/56       1 - 15    มีนาคม         2557   23 มีนาคม 2557 สมัครทาง Online
4/56       1 - 15    เมษายน        2557   27 เมษายน 2557 สมัครทาง Online
5/56       1 - 15    พฤษภาคม     2557   25 พฤษภาคม  2557 สมัครทาง Online
6/56       1 - 15    มิถุนายน       2557   29 มิถุนายน 2557 สมัครทาง Online
7/56       1 - 15    กรกฎาคม     2557   27 กรกฎาคม  2557 สมัครทาง Online
8/56       1 - 15    สิงหาคม       2557   31 สิงหาคม  2557 สมัครทาง Online
9/56       1 - 15    กันยายน       2557     28 กันยายน  2557 สมัครทาง Online
10/56       1 - 15    ตุลาคม         2557   26 ตุลาคม  2557 สมัครทาง Online
11/56       1 - 15    พฤศจิกายน   2557   30พฤศจิกายน  2557 สมัครทาง Online
12/56       1 - 15    ธันวาคม        2557   21 ธันวาคม  2557  สมัครทาง Online

ลงทะเบียน online และตารางสอบ 2014 / 2557

การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป ( รหัสบัตรประชาชนในการสอบ)

สมัครสอบ Online

1. สมัครสอบ online เท่านั้น ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
3.
ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
(สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ
เพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์
(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี
1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาทปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ 5 เดือน
พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม
2. ให้สมัครสอบ Online ที่: http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ)
นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์
(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

7. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ

หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106
โทรสาร 0-2623-5138 Email tugetlitu@gmail.com

หมายเหตโอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก Thammasat University General English Test


TOEFL Apply Srvice TOEFL Apply Service / TOEFL iBT Intro 2013 / 2556 Intro / TOEFL iBT Update 2013 / 2556 / TOEFL iBT Timetable 2013 / 2556
TOEFL PBT Say Goodbye 2013 / 2556 / GRE CBT 2013 / 2556 / TOEFL IPT MUIC 2013-2556
Language Center Wellcome
/ Fee / Contact Us /รียน สอน ติวเข้ม TOEFL | เรียน สอน ติวเข้ม IELTS | เรียน สอน ติวเข้ม Redesigned TOEIC / เรียน สอน TU-GET / เรียน สอน ติวเข้ม CU-TEP
เรียน สอน ติวเข้ม Academic English
| เรียน สอน ติวเข้ม TOEFL / IELTS Writing / เรียน สอน ฺBusiness English / เรียน สอน Basic Writing
TEACHER to HOME Wellcome / Fee / Language Program / สมัครเรียน On line / สมัครอาจารย์ / Contact Us

Copyright 1997- 2005 Abroad Education Services (Thailand ) Call Center: 02-583-9024