TU-GET 2016 คือ???

@ What is TU-GET และ สมัครสอบ TU-GET

@ TU-GET Test แนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ

@ TU-GET สอบที่ไหน และ ตารางสอบ 2016 / 2559

@ ผลสอบ TU-GET ใช้ทำอะไรได้บ้าง

@ Update สถาบันภาษา TU-GET รับรองผล

What is TU-GET 2015 ???

การสอบ TU-GET หรือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test)
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ บ้าน ๆ ก็คือ ปรีญญาตรี
ของม.ธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ ปริญญาโททั้งภาคปกติ และปริญญาภาคอินเตอร์ TU-GET ถือเป็นข้อสอบภาษา
อังกฤษที่ถูกที่สุดในขณะนี้ ราคาค่าสมัครสอบ 500 บาท

การสมัครสอบ TU-GET 2015 ???

ราคาค่าสมัครสอบ TU-GET
1. 500 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา
2. นักศึกษาธรรมศาสตร์ 40 บาท แต่สอบได้แค่ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง แนะนำให้ใช้สิทธิ์นะค่ะเพราะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

วิธีการสมัครสอบ
สำหรับการสมัครสอบ TU-GET สามารถทำได้คือ

สมัครสอบทาง Online เท่านั้น รายละเอียดของวิธีการสมัคร
การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป (ใช้รหัสบัตรประชาชนในการสมัคร)

1. สมัครสอบ online ที่ :http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx

2. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา (ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ไม่รับชำระผ่าน ATM)

3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน
โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการ
สอบ 2 สัปดาห์)
5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (ใช้รหัสบัตรนักศึกษาในการสมัคร)

1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ เดือน พฤษภาคม หรือ เดือน ตุลาคม

2. ให้สมัครสอบ Online ที่: http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx

3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา (ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ไม่รับชำระผ่าน ATM)

4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ

5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

7. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ
หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได

ขอบคุณข้อมูลจากสถาบันภาษาธรรมศาสตร์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138
E-mail: tugetlitu@gmail.com
โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


TOEFL Apply Srvice TOEFL Apply Service / TOEFL iBT Intro 2013 / 2556 Intro / TOEFL iBT Update 2013 / 2556 / TOEFL iBT Timetable 2013 / 2556
TOEFL PBT Say Goodbye 2013 / 2556 / GRE CBT 2013 / 2556 / TOEFL IPT MUIC 2013-2556
Language Center Wellcome
/ Fee / Contact Us /รียน สอน ติวเข้ม TOEFL | เรียน สอน ติวเข้ม IELTS | เรียน สอน ติวเข้ม Redesigned TOEIC / เรียน สอน TU-GET / เรียน สอน ติวเข้ม CU-TEP
เรียน สอน ติวเข้ม Academic English
| เรียน สอน ติวเข้ม TOEFL / IELTS Writing / เรียน สอน ฺBusiness English / เรียน สอน Basic Writing
TEACHER to HOME Wellcome / Fee / Language Program / สมัครเรียน On line / สมัครอาจารย์ / Contact Us

Copyright 1997- 2005 Abroad Education Services (Thailand ) Call Center: 02-583-9024